Compassie in Cocreatie

NIEUWS

Projectvoorstel “Gebiedsgericht SLIM” gehonoreerd!

In april 2021 werd het projectvoorstel “Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023) gehonoreerd, om Gaasperdam Integraal Gezond en duurzaam in de benen helpen, mbv ‘de pizza van Anne’!

Zie ook het promofilmpje voor een korte impressie. Sinds 1 augustus 2021 zijn we er stevig mee van start gegaan. Hoewel ik het leeuwendeel van het schrijven van het voorstel op me heb genomen  (maart 2020-maart 2021), wil ik de uitvoering nu graag bij anderen laten. Daartoe heb ik van augustus tot december 2020 een team van 7 mensen in de Groene Hub opgeleid met behulp van een maatwerkcursus Cocreation@Work. Zij dragen nu de Cooperatie. Ik ben zelfs uit het bestuur gegaan drie maanden na de oprichting. Het draait in de Groene Hub om netwerkleiderschap en om ondernemend vermogen met elkaar en met de overige wijkgenoten ontwikkelen.

Ik zal voorlopig nog wel een begeleidende rol spelen in de uitvoering van gebiedsgericht SLIM, maar Gerwin Verschuur is mijn echte opvolger. Het project hebben we niet ondergebracht bij Stichting Cocratos, maar bij onze grote broer, de landelijke Cooperatie van Cooperaties: Energie Samen. Van daaruit zal ik ook de begeleiding op mij nemen. Wie er meer over wil lezen: zie het […]

Cooperatie de Groene Hub een feit!

Al jaren werk ik samen met Stichting Triple I-S (Cocratos) om ‘de wereld een beetje mooier te maken’. De laatste maanden heb ik mij vooral ingezet als vroedvrouw voor ‘het kindje van Cocratos: Cooperatie de Groene Hub. En met veel plezier mogen we (Cocratos en ik) na weer een prachtig maatwerk-leertraject (Cocreation@Work) zeggen: dit ‘kind’ (een prachtig Team van 7 mensen) kan in 2021 op eigen benen door! Heerlijk om op die manier geestesgoed echt door te mogen geven (en los te laten). Lees er meer over op www.groenehub.org

Donut Deals als vernieuwend concept

Het begon allemaal in juni 2019: Kate Raworth zou in het kader van “We make the City 2019” naar Zuidoost komen. Als ‘fan’ van ‘haar’ Donut Economie zag ik ineens kansen om Kate aan ‘ons’ te koppelen: “hoe kunnen we de Donut Economie een praktische vertaalslag geven?” Na enig puzzelen viel het idee van ‘de Donut -Deal’ mij in: ‘de binnenkant’ van de Donut (het sociaal fundament) verbinden met ‘de buitenkant’ (het ecologisch plafond), en dat dan ook met meerdere organisaties samen.

Wij waren sinds het project SAMENredzaam al in contact met Stichting Pracht en Kracht, want die wilde nog steeds graag toewerken naar lokale economie. Zij hadden een groep naaisters, wij – in het kader van het project “GroengasQuickFit” (mei 2019-dec 2020) het idee van gordijnen isoleren om ‘de warmte binnen te houden’. 1 + 1 werd 3! Deel uitmaken van een netwerk leren, werken en tegelijkertijd de energierekening omlaag en minder aardgas gebruiken: wat een schitterende koppelkansen!

En zo werd de 1e Donut-Deal ‘smart window dressing’ geboren, op 20 juni 2019. Kate stond met tranen in  haar ogen vanwege deze mooie praktische vertaalslag. Zij ondertekende deze 1e Deal, wetend dat we van […]

GroenGas QuickFit ook in Gaasperdam!

Op 1 februari 2019 ontstaken we met bewoners het ‘vuur’ in Gaasperdam: hoe gaan we onze huizen SLIM duurzaam verwarmen?
Wij zijn enthousiast van het voorbeeld van Boven Pekela in Groningen waar ze met 800 woningen GroenGas uit hun eigen poep en voedselresten maken m.b.v. een hogedrukvergister. Ook in het Friese Ameland en het Drenthse dorp Ansen zijn ze met proefprojecten bezig, maar steeds met een kleiner aantal woningen. Wij onderzoeken samen met de gemeente Amsterdam, Waternet en vele andere partners of dat een veelbelovende 3e weg naar Aardgasvrij is voor Amsterdam, en in het bijzonder voor Gaasperdam met 13.000 woningen. Een breedgedragen projectvoorstel werd gehonoreerd. Stichting COCRATOS (ic. Anne Stijkel) is de trekker. We hebben inmiddels met 10 partners een 40 blz tellend Masterplan “Gebiedsgericht SLIM” opgesteld. We hopen dat we daarvoor nationale of Europese subsidie krijgen. Lees er meer over op http://www.gaasperdamsgroengas.nl

 

Proeverij: The Untold Story

Leren in Leiderschap: Laveren tussen Laf en Lef

Een ECHTE werksessie aan de hand van het nieuwste boek ‘Archipel van de hond’ van Philip Claudel. Op zoek naar ‘OUR Untold Stories’! Een ‘must’ om te lezen. Een nog grotere ‘must’ om die verhalen met elkaar te delen over wat jij hierin herkent, zeker als je ‘in context’ bent van je werk. Hoe lastig blijkt het dan te zijn om moedig leiderschap te tonen en te durven erkennen dat lafheid op de loer ligt. In een fijne setting komen we toe aan zorg voor onze binnenkant, ondersteund met goed eten en drinken. In samenwerking met Stichting COCRATOS. Lees er meer over in de bijlage en geef je op! In 2018 hebben we een succesvolle try-out gehad. Daarom op 16 april 2019 nogmaals een kans. Zie workshop _the untold story 2019

Proeven aan duurzaam anders organiseren

Deze tijd vraagt om ‘anders’ organiseren: in de opkomende samenleving 4.0 draait het om gemeenschapskracht en om cocreatie. Of het nu gaat om onderwijs, voedsel, gezondheid of energievoorziening: se klassieke top-down aanpak voldoet vaak niet meer, alleen bottom-up echter ook niet. Deze tijd vraagt ook om het doorbreken van de klassieke producent-consument relatie. Het gaat bovenal om mensenwerk: samen kantelen in gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dan is ook gezond zelfbewustzijn aan de orde: wie ben ik in dit verhaal, waarom doe ik wat ik doe, wat drijft mij? Centrale vraag zou voor alle betrokkenen moeten zijn: “wat is de bedoeling, wat wil hier gebeuren?”.
Een workshop van 1 dag, over leiderschap ‘van binnen uit’ rond jouw levensthema’s en werkthema’s. Speciaal voor ZZPers en voor mensen die hun organisatie van binnen uit willen veranderen. Plaats: De Roos in Amsterdam. In samenwerking met COCRATOS.
Voor meer info en opgave: zie de flyer. Inmiddels hebben diverse organisaties de weg gevonden naar Compas-sie in Cocreatie en zijn verschillende maatwerktrajecten in ‘duurzaam anders organiseren’ uitgevoerd.

Maatwerk in Inclusief Leiderschap 2.0

Maatwerk in Leiderschapsontwikkeling. Momenteel komen nogal wat mensen en organisaties op mijn weg die met maatschappelijke vraagstukken op heel verschillende niveaus binnenkomen en vanuit heel verschillende insteken. in 2018 focus ik mij daarom op Maatwerk in Inclusief Leiderschap 2.0. Inclusief leiderschap 2.0 is een concept dat niet zomaar in 10 woorden te vatten is. Dat vraagt om een nieuwsgierig interactief zoekproces, zorgvuldig aansluitend bij iemands vertrekpunt. En dan is maatwerk heel geëigend. Onlangs heb ik er in samenwerking met Cocratos een mooie 1-daagse training voor ontwikkeld voor organisaties die naar een echt nieuwe laag van vernieuwing toe willen. In een latere fase kan dan altijd nog ingestapt worden in ‘de grotere cirkel’ van gelijkgestemden; mensen en organisaties die eerdere lichtingen van de driemaands geaccrediteerde postHBO Cocreation@Work hebben gevolgd en die nog regelmatig bij elkaar komen voor bijscholing. Ben je ook benieuwd naar zo’n maatwerktraject, aansluitend bij het maatschappelijke vraagstuk waar jij je toe geroepen voelt? Vraag een gratis kennismaking aan.