Deze tijd vraagt om ‘anders’ organiseren: in de opkomende samenleving 4.0 draait het om gemeenschapskracht en om cocreatie. Of het nu gaat om onderwijs, voedsel, gezondheid of energievoorziening: se klassieke top-down aanpak voldoet vaak niet meer, alleen bottom-up echter ook niet. Deze tijd vraagt ook om het doorbreken van de klassieke producent-consument relatie. Het gaat bovenal om mensenwerk: samen kantelen in gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dan is ook gezond zelfbewustzijn aan de orde: wie ben ik in dit verhaal, waarom doe ik wat ik doe, wat drijft mij? Centrale vraag zou voor alle betrokkenen moeten zijn: “wat is de bedoeling, wat wil hier gebeuren?”.
Een workshop van 1 dag, over leiderschap ‘van binnen uit’ rond jouw levensthema’s en werkthema’s. Speciaal voor ZZPers en voor mensen die hun organisatie van binnen uit willen veranderen. Plaats: De Roos in Amsterdam. In samenwerking met COCRATOS.
Voor meer info en opgave: zie de flyer. Inmiddels hebben diverse organisaties de weg gevonden naar Compas-sie in Cocreatie en zijn verschillende maatwerktrajecten in ‘duurzaam anders organiseren’ uitgevoerd.