Het begon allemaal in juni 2019: Kate Raworth zou in het kader van “We make the City 2019” naar Zuidoost komen. Als ‘fan’ van ‘haar’ Donut Economie zag ik ineens kansen om Kate aan ‘ons’ te koppelen: “hoe kunnen we de Donut Economie een praktische vertaalslag geven?” Na enig puzzelen viel het idee van ‘de Donut -Deal’ mij in: ‘de binnenkant’ van de Donut (het sociaal fundament) verbinden met ‘de buitenkant’ (het ecologisch plafond), en dat dan ook met meerdere organisaties samen.

Wij waren sinds het project SAMENredzaam al in contact met Stichting Pracht en Kracht, want die wilde nog steeds graag toewerken naar lokale economie. Zij hadden een groep naaisters, wij – in het kader van het project “GroengasQuickFit” (mei 2019-dec 2020) het idee van gordijnen isoleren om ‘de warmte binnen te houden’. 1 + 1 werd 3! Deel uitmaken van een netwerk leren, werken en tegelijkertijd de energierekening omlaag en minder aardgas gebruiken: wat een schitterende koppelkansen!

En zo werd de 1e Donut-Deal ‘smart window dressing’ geboren, op 20 juni 2019. Kate stond met tranen in  haar ogen vanwege deze mooie praktische vertaalslag. Zij ondertekende deze 1e Deal, wetend dat we van plan waren er nog meer te laten volgen. Inmiddels (nov 2020) werken we aan de 4e Donut Deal. Ook de stad Amsterdam, sinds april 2020 officieel Donut-stad, heeft de ambitie om voor 2025 wel 20 Donut Deals mogelijk te maken. Lees er meer over op www.groenehub.org.  De Groene Hub als doe- en leergemeenschap die inmiddels ook daadwerkelijk een Cooperatie is geworden, zodat leren en werken steeds verbonden zijn. Donut Deals spreken erg tot de verbeelding: Zinzi Stasse was de eerste die er in 2019 enthousiast over schreef: https://medium.com/@ZinziStasse/doe-de-donut-be72de49f65f. Layana Mokoginta schreef er dit voorjaar  al een mooi artikel over voor professionals in de sociale woningbouw: https://www.renda.nl/een-donut-project-in-amsterdam-zuidoost. En onlangs ook een mooi artikel in EnergiePlus van Aukje van Bezeij: https://www.energieplus.nl/hoe-maken-we-werk-van-de-energietransitie-samen-met-de-buurvrouw-die-nog-nooit-een-betaalde-baan-had