Compassie in Cocreatie

WELKOM

Welkom bij Compassie in Cocreatie. Mijn missie is om samen met anderen de wereld – zo bewust mogelijk – een beetje mooier te maken dan hij nu is. Dat doe ik vanuit een paar kernbegrippen: compassie, kompas en cocreatie. Compassie gaat over mededogen, met jezelf, de ander, de wereld. De acceptatie van dat dit het is wat we er tot nu toe met onszelf en met elkaar – meer of minder bewust – van gemaakt hebben; dat is het vertrekpunt. Kompas gaat over richting, over ‘gidsen’ in de juiste richting vanuit dat vertrekpunt. Cocreatie betekent voor mij: het beste van jezelf delen met anderen; dat vraagt dan wel om zicht krijgen op jezelf, op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel niveau.

Met zelfinzicht EN door de juiste voorwaarden te creeren (bv vanuit rust en de juiste intentie) kunnen zo mooie (co-)creaties ontstaan, of dat nu gaat over samen SLIMinvesteren in lokale duurzame energie of over community building om SAMENredzamer te worden. ‘Wie ben jij in dit hele verhaal’ komt daarbij aan de orde. Dan gaat het niet alleen om inhoud, maar ook om houding en verhoudingen; het gaat om balanceren tussen ik – wij – het. Bewustzijnsontwikkeling betekent bij mij dan ook vooral ‘spel inzicht’.

Mijn kracht ligt in het ‘gidsen’ van mensen en organisaties in het ‘spel’ en het ‘speelveld’ in deze complexe samenleving, door zicht te geven op de rollen van de verschillende ‘spelers’ daarin en de spelregels, en hoe al die factoren ook steeds maar weer kunnen veranderen. Je leert meer en meer ‘adaptief meebewegend’ te spelen op verschillende spelniveau’s tegelijk en zo vorm te geven aan een wereld waar je blij van wordt. Speel je mee?

Het grootste en voorlopig laatste (samen-)SPEL dat ik in samenwerking met Cocratos (Stichting Triple I-S) heb mogen opzetten is het tweejarig project “Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023) dat gehonoreerd is met een grote Europese subsidie REACT-EU/Kansen voor West. Zie het promofilmpje. Het project hebben we ondergebracht bij de Cooperatie van Cooperaties: Energie Samen. De uitvoering probeerde ik zoveel mogelijk los te laten, maar Energie Samen heeft mij bij de start gevraagd om toch nog een actieve begeleidende rol te spelen, gezien de complexiteit en meerlagigheid van het project en mijn netwerken. Die rol vervulde ik 2 a 3 dagen per week, tot 1 oktober 2022. Vanaf nu doe ik het echt rustiger aan….

Kijk verder ook bij ‘inspiratie’ waar je je het meest toe aangetrokken voelt. Of bekijk deze filmimpressie. 

NIEUW BLOG

Duurzame netwerkrelaties als basis

april 18, 2016 

Duurzame netwerkrelaties als basisvoorwaarde voor gezonde business. Daarover gaat het blog dat ik geschreven heb voor Duurzaam Nieuws. Het is vandaag verschenen. http://www.duurzaamnieuws.nl/duurzame-netwerkrelaties-als-basisvoorwaarde-voor-gezonde-business/. De kern: business draait niet om de eerste plaats om inhoud, wel om houding en verhoudingen. Als dat niet goed zit, dan kun je het schudden met ‘gezonde zaken’; gezonde business, zo je wilt. Of dat nu om een gezin runnen, een vereniging draaien, een coöperatie vormgeven, of een broodwinkel of reclamebureau gaat, klein of groot.’Survival of the fittest’ is niet voor niets al langer vervangen door ‘de meeste kansen voor dat organisme, die groep van organismen, die organisatie die het meest adaptief is’. Wees er maar zuinig en zorgvuldig op, op goeie relaties. […]

Lees verder op mijn blog!

Like of deel deze pagina!